วิ่งควาย FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 33 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

วิ่งควาย FAIL

FAIL

Facebook Comments

comments

Powered by Facebook Comments

  • http://chayanin.wordpress.com/ chayanin

    มันก็ sort ได้นี่

    ผมเองก็ชอบตั้งให้มัน sort by oldest first เพราะบางทีมีการอภิปรายกัน อย่างอัน FAIL ภาษาจีน/ญี่ปุ่น

  • http://shelling.in.th @shellingz

    ผมก็ชอบ oldest first

    แปลว่า entry นี้ FAIL อย่างแท้จริง!