นี่ไม่ได้จะมาโฆษณานะ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 51 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

แค่ประชาสัมพันธ์เฉยๆ :31:
FAIL

Facebook Comments

comments

Powered by Facebook Comments

 • http://twitter.com/vacabaka vaca

  ป้ายมันตั้งอยู่ข้างหลัง แปลว่ามันนอกเขตปลอดโฆษนา 555+

 • http://warbandit.exteen.com Ratcicle

  ก็จริงอย่างที่คำอธิบายว่านะ

 • ZZ

  อยู่รง 3 แยกทางออก มข. หล่ะเธอว์

  จริงเค้าหมายถึงห้ามแปะโฆษณาบนรั้ว =w=” ” แต่ป้ายใหญ่ๆ ก็จะเห็นโฆษณาตลอดเวลา

 • http://twitter.com/Moki2Play Moki ขิงๆ

  เหอะๆ เฉพาะบนรั้วนั้นสินะ เพราะรั้ว+บริเวณอื่นไม่ได้ติด (ล้มโต๊ะ)

 • http://iammeng.myopenid.com/ iammeng

  “ การโฆษณา” (advertising) เป็นการเสนอข่าวสารการขาย หรือแจ้งข่าวสารให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือแนวความคิด โดยเจ้าของหรือผู้อุปถัมภ์เปิดเผยตนเอง มีการจ่ายเงินเพื่อการใช้สื่อ และเป็นการเสนอข้อมูลที่มิใช่เป็นการส่งบุคคลเข้าไปติดต่อโดยตรง

  ความหมายของการประชาสัมพันธ์

  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีการให้ความหมายต่างไว้ดังนี้

  * เป็นการใช้ความพยายามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้สามารถสร้าง และรักษาค่านิยม (Goodwill) เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรกับชุมชน
  * เป็นการจัดการขององค์การเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในภายนอกเพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กรกับสาธารณชน
  * ความพยายามที่ได้วางแผนอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความปรารถนา ดีและความเข้าใจกันระหว่างองค์การและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
  * การประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่ในการบริหารที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การ กำหนดปรัชญาและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ เนื่องจากนักประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารกันทั้งในกลุ่มภายในองค์การและภาย นอกองค์การเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายขององค์การ และความคาดหวังของสังคม

  อาจกล่าวได้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน หรือจากผู้บริหารไปยังกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องโดยการใช้สื่อต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานให้กลุ่มชนเป้าหมายยอมรับต่อไป

  – ที่มา http://www.huso.kku.ac.th/thai/radio&television

 • indyzbook

  ชัดเจน…

 • http://twitter.com/abandonphuwan Phuwan

  อยากให้มองป้ายขวาผ่านๆครับ…
  มันชวนให้คิดว่าเป็นโฆษณาจริงๆนะเออ
  ถึงอย่างไรก็ตาม ดันมาแปะป้ายห้ามอยู่หน้าป้ายประชาสัมพันธ์ที่ดูผ่านๆแล้วเหมือนป้ายโฆษณาเนี่ย ผมว่ามันดูแย้งกันเองยังไงก็ไม่รู้ครับ

 • doctorxxx

  เอ่อ จะบอกว่า ไอ้ข้างหลังป้ายมันกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่นครับ – -”

 • La Ska

  อ้าว- -*

  ทางกลับบ้าน ฮ่าๆๆ

 • Samurai Warm ( คนรักเป็ด )

  ข้างขวา:ช้าง ( น้อย ) บาน???