ความน่าเถื้อฉือ FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 89 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

FAIL

Facebook Comments

comments

Powered by Facebook Comments

 • http://www.facebook.com/people/Guy-khexakhein/100000275608770 Guy เคอะเขิน

  กดไลค์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์

  …อ่าวผิดเฟล

 • http://twitter.com/darkleonic darkleonic

  เป็นสองบริษัทที่ใช้ป้ายเดียวกันหรือเปล่า
  แถให้

 • Furry Duck

  อย่างนี้ต้อง letephone เพื่อขอไป take a tophograph ซะหน่อย

 • tharitkung

  ไไไไไไไไไไไไไไไไไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เเเเเเเเป็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ป็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ป็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็นนนนนนนนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไไไไรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

 • Dexter

  จำกััััััััััััััััััััััััััััััััััดดดด

 • http://abandonphuwan.wordpress.com Abandon Phuwan

  มันเป็นบริษัทร่วมทุนกัน ไม่รู้เหรอครับ…

  ปล. ตั้งแต่มีเฟลที่แล้ว ฮิตใช้สระสููููููููููููููููููููููููููููงกันจังนะครับ (แต่เมื่อกี้เป็นสระต่ำ)

 • คนเขียน

  มะ มะ ไม่ได้ตั้งใจจะพิมพ์ผิดนะ!!

  คะ แค่บังเอิญสับสนอ่านผิดเท่านั้นเอง

  อย่าเข้าใจผิดนะ!!

 • http://www.facebook.com/people/Patara-Khemwongthong/1156781571 Patara Khemwongthong

  ยััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััังจะลาม มาเฟลนี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ได้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกเนอะ

 • http://twitter.com/nicknameja Sutam Rungroj

  บริษัทโทม๊อกแร๊พ จำกัด สินะ

  ในภาพแปลเฟลเห็นๆ

 • Azlaz_saharat

  บร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า

 • http://warbandit.exteen.com Ratcicle

  ซึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึนเดเร๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ะจัััััััััััััััััััััััััััััััััังเลยเะอว์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์

 • http://twitter.com/WasuKarnlakorn WasuKarnlakorn

  แบบนี้ไม่เรียกพิมพ์ผิดแล้วเรียกอะไรยะ… ย… อย่ามาซึนเดเระน้าาาาาาาาา!!!

 • http://www.facebook.com/sephiroth.edd Edd Nichagon

  ภาษาอังกฤษแปลจากหลังมาหน้า o_O”

 • http://www.facebook.com/Darkcrusader4219 Vuttipong Taechaphrut

  เป็็็็็็็นนนนนผีีีีีีีีีเหรออออออเธอว์์์์์์์์์์์์

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1367940193 Narin Warm Kittiwattanakul

   ไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิง ชัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ผีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีนะเธอว์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์

 • Thanongsak_1983

  งงหลาย

 • http://www.facebook.com/thanutchii Thanutchaporn Sintusamran

  ตกลงอันไหนถูก
  ILFA

 • http://www.facebook.com/selju Werakitt Kan

  เล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เลิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก