ช่วงนี้ที่โรงเรียนขโมยเยอะ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 95 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

06

WIN

by บอย (ถ่ายได้ตอนติดที่ไฟที่หน้า พิธานพานิชหาดใหญ่ครับ)

Facebook Comments

comments

Powered by Facebook Comments

 • http://twitter.com/raksok Raksok

  ฝังหัวกันเลยทีเดียว

 • Takeshi47

  นี้แค่หมวก แล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะกร๊าบบบบบ!!!!

 • MetalSoldier666

  ไม่เอารูปมาแปะเลยล่ะครับ

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1261962414 Sirasit Sawetprom

  ขโมย… มึงตาย !!

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=1261962414 Sirasit Sawetprom

  สงสัยจะจริวตามชื่อเฟลนะ 555+

 • Arizen

  Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen
  Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen
  Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen
  Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen
  Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen Arizen
  (แสดงความเป็นเจ้าของคอมเม้นต์นี้)

  • http://www.facebook.com/people/Prakasit-Saengsawang/100001775539085 Prakasit Saengsawang

   ยันต์5แถว โดย อ.เพ็ญนภา กันภัย

  • http://www.facebook.com/people/Prakasit-Saengsawang/100001775539085 Prakasit Saengsawang

   ยันต์5แถว โดย อ.เพ็ญนภา กันภัย

  • Heenayed

   WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WINWIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN
   (แสดงความวินของคอมเม้นต์นี้)

   • Anonymous

    LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE LIKE

    (แสดงความต้องการของคอมเม้นท์นี้)

   • http://www.facebook.com/people/Unholy-Fairly/100002148963072 Unholy Fairly

    เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์

    (แสดงถึงความไร้สาระของเม้นนี้ที่โพสเอามันอย่างเดียว)

   • http://www.facebook.com/sapparungk Narin Nueng Naklamai

    เกรียน!!

   • http://www.facebook.com/saisangchan Peanphob Saisangchan

    เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!เกรียน!!

   • http://twitter.com/bbonly Chaiyakit

    จับพวกเม้นท์บนๆไปเผ่านั่งยางให้หมด!!!!!

   • http://twitter.com/bbonly Chaiyakit

    จับพวกเม้นท์บนๆไปเผ่านั่งยางให้หมด!!!!!

   • http://www.facebook.com/chaiwatss Chaiwat T Saosingh

    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!
    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!
    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!
    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!
    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!
    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!
    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!
    เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!เพี๊ยะ !!!

    ///โอ๊ย ใครตบ

   • http://www.facebook.com/Darkcrusader4219 Vuttipong Taechaphrut

    ไม่รู้สิ เห็นหลังแว่บๆ ว่าเป็น ผู้ชายอ่ะ

   • Tungkub

    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!
    เงียบ!

   • http://www.facebook.com/sapparungk Narin Nueng Naklamai

    เกรียน!!

   • http://www.facebook.com/people/Unholy-Fairly/100002148963072 Unholy Fairly

    เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์

    (แสดงถึงความไร้สาระของเม้นนี้ที่โพสเอามันอย่างเดียว)

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=581192258 Prapan Dark-methune

  หมวกของ อ. เพ็ญนภา นี่นา แต่ทำไมคนใส่เหมือนเป็นนักเรียนอยู่เลย หรือว่า…

  • http://thaiwrestling.net RulestheWorld

   เพราะคนใส่ ขโมยอ.เพ็ญนภามาแล้วเรียบโรย ;P

   • http://twitter.com/bbonly Chaiyakit

    อ้าว งั้นก็หมวกหายสิ

   • สำนักงานคณะคนรักเฟลร้อยเอ็ด

    หมวกหายก็เป็นอันว่าเสร็จกิจ

   • http://twitter.com/bbonly Chaiyakit

    อ้าว งั้นก็หมวกหายสิ

 • Bo_ombum

  fail นี้ เวลา 08.07 !!

  • Vee

   เฟลาธิการลงเฟล Fail !

 • http://twitter.com/dadeemodify เสี่ยแนน

  เจาะรูสิ

 • Hotter than You

  รถข้างหลังชนแล้วหนีมาสินะ…
  มันมีล้อติดวิญญาณอยู่ด้วย !!

  • http://www.facebook.com/startpozz Possatorn Pollamuangdee

   เง้อ ขวามือมีวิญญาณวีออส

   • http://twitter.com/bbonly Chaiyakit

    ซ้ายวิญญาณซิวิค

   • http://www.facebook.com/Darkcrusader4219 Vuttipong Taechaphrut

    แล้วตรงกลางนี้คงเป็น ปอร์เซ่ สินะ?

   • http://twitter.com/bbonly Chaiyakit

    ซ้ายวิญญาณซิวิค

 • olDooMlo

  ทำไมไม่ตัดครึ่งล่ะ ไม่เลอะเทอะด้วย

 • http://thaiwrestling.net RulestheWorld

  หมวกนิรภัย หรือ หมวกมหาภัย

 • Furry Duck

  แล้วไอ้คนขโมย มันเห็นชื่อเจ้าของมันจะหยุดขโมยเรอะ แล้วขโมยไปแล้ว มันจะโง่ขนาดปล่อยให้เจ้าของมาเห็นของที่มันขโมยรึ?

 • http://www.facebook.com/people/Vichan-Chairat/100000993340931 Vichan Chairat

  จริงๆ แล้ว อาจจะอยากให้แว้นให้ก๊อยคันข้างๆ ได้รู้ว่านี่อาจารย์นะ จะได้เคารพกันบ้าง

 • http://www.facebook.com/woody.independent Woody Paradorn IndiePendent

  โขมยถ้ายังโขมยแล้วไปขัดออก จะ FAIL มาก , , , แต่ผมให้ อ.เพ็ญนภา WIN เลยฮะ

 • http://twitter.com/yangchuni yangchuni

  ตอนแรกอ่านเป็น.. เพ็ญนรก – -

 • http://twitter.com/yangchuni yangchuni

  ตอนแรกอ่านเป็น.. เพ็ญนรก – -

 • http://www.facebook.com/startpozz Possatorn Pollamuangdee

  เพ็ญนภา มาเต็ม

 • PuRiKuZ

  by บอย (ถ่ายได้ตอนติดที่ไฟที่หน้า พิธานพานิชหาดใหญ่ครับ)

  ติดไฟที่หน้า ha ๆ ๆ

  • บอย

   โดนซะเองแล้ว ๕๕๕๕

 • http://www.facebook.com/people/Pong-Khwansuwan/1019696455 Pong Khwansuwan

  ตกลงว่าขโมยหมวกอาจารย์มาใส่?

 • http://www.facebook.com/people/Ja-Aei/100002036643574 Ja Aei

  ง่ะ!!! ทำไมเราเห็นเหมือนมีเงาลางๆของรถปิคอัพทางด้านนู้นหว่า..!?
  มีใครสังเกตุเห็นมั่งมั้ย -*-

 • จอมโจรขโมยเป็ด

  รอบนี้ขโมยหมวกกันน็อคอีกนะ ยังไม่เสร็จภาระกิจอีกเหรอเนี่ย

 • http://www.facebook.com/Watcharaprasertchai Pear Pawinee

  คนใส่ใช่ อจ.เพ็ญนภารึเปล่า

  • บอย

   ใช่ครับ (มั้ง) ถ้าไม่ใช่คงไม่กล้าใส่แน่ๆๆ