ขุนสึก
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 249 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

FAIL

by Yuttapum Pittayayopas

Facebook Comments

comments

Powered by Facebook Comments

  • หินแอดมำ

    ท่านออกยาขอรับเกวียนเหล็กเล่นนี้ฤา เป็นของ ท่านขุนโก๊ะ

  • http://www.facebook.com/nonleeheys Nonleehey Hipboyz Breeze

    อย่างน้อยประเทศตูก็มีรถใช้ตั้งแต่สมัยอโยธยา

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003177328063 คุณบาส ชาววัง

    ประเทศกุมีรถใช้ก่อนประเทศใดในโลก โคตรภูมิใจ