นี่แหละ ซอยภูธร!!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 72 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

นี่แหละ ซอยภูธร

WIN

Maid WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 159 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

maid-win

Dog WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 47 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ระวังนะ

WIN

Nipples FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 58 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

IMG_2475

FAIL

(ออกอากาศครั้งแรกที่ iannnnn.com)

Due Date FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 29 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

due-date-fail
(กดไปดูของจริง)

by @nothingcpe

อบต. FAIL!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 39 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

อบต.

#hashtags Fail
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 25 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

FAIL

มารัต ซาฟิน นี่ นัก #football เรอะ!

Don’t FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 37 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ตำรวจ

ย้อมใจซักนิดก่อนยกหู

Restaurant Fail
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 41 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ร้านอาหาร

Google ก็ FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 80 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

google-fail

FAIL

ที่มา: @kohsija