ค่าปรับ FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 52 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ค่าปรับ FAIL

by @nattster

Fire Exit Fail
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 48 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

Lottery FAIL!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 33 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

lottery-fail

by: @kongHome

Bill Fail
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 129 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

by ณ (@mingninja)

Global Warming Fail
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 155 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

เป็นเฟลสุดฮิตที่แพร่หลายกันมานานแต่หาที่มาไมได้ ก็ขออนุญาตนำมาลงไว้เลยนะครับ

CLASSIC FAIL

by @mingninja

The Smoking Place FAIL!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 41 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

The Smoking Place FAIL

by @ScoutMF

IE FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 43 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ie-fail

ร่วมสนับสนุนความ Fail โดย @Chengings

Pup-Pa FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 107 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

Pup-Pa FAIL

Door FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 45 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

count FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 66 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

5

by @reroyd