Posts Tagged ‘3g’

เลือกใช้กันตามอัตภาพ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 148 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

พอกัน

by Chorchef

ในที่สุดเราก็มาถึงยุค 3G
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 115 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

12

WIN

by NARAWAT L.WIWAT (อยู่ที่ ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลาจ้า)