Posts Tagged ‘christmas’

เป็นซานต้ามันเหนื่อย เป็นงานที่มันเหนื่อย
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 96 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ต่อจากเฟลก่อนหน้านู้น จนถึงตอนนี้ซานต้าก็ยังไม่ได้กลับบ้าน

12b

WIN

by เจ้าพ่อไอทีรถสามล้อเครื่อง

.

12a

WIN

by Choiji

.

12

WIN

by Jew-Heng

.

12d

WIN

by Tayakorn Mix

.

.

12c

FAIL

by BewTyHero

จบสิ้นแล้ว บ้านนี้ไม่มีปล่องไฟ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 123 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

09

FAIL >///<

by นายดอน

ไม่มีไฟ? ไม่มีเตาผิง? ไม่มีปัญหา!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 276 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

WIN

by @Ratcicle

อุตส่าห์มาถึงไทย ต้องใส่ใจรายละเอียด
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 117 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15

FAIL

by furii (ที่ Terminal 21)

อุตส่าห์มาถึงไทย ปล่องไฟไม่ต้อง
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 142 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

12

WIN

by ฟา ลุค

โฮ่ๆๆ ปีนี้ซานต้ามากับน้ำ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 199 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

06

WIN

by @GeekJuggler (ต้นคริสต์มาสที่เซอร์ที่สุดในโลกละ)

ควันหลงคริสต์มาส
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 189 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

06

โฮะ โฮะ โฮะ

by konissara