Posts Tagged ‘handwriting’

มือบอน WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 42 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

คนเขียน

WIN

ห้ามเขียนผนัง-ประตู ก็ไม่เขียนผนัง-ประตู แต่เราเขียนป้ายแทน

by @ryuyakun

Bus Stop WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 100 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

WIN

ป้ายรถเมล์ตรงท่าช้าง (ใครรู้จักคำขวัญนี้บ้างยกมือให้ชื่นใจหน่อยเร้ว..)

อุเทน FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 77 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

uten-fail

FAIL

อันนี้ถ่ายเองนะจ๊ะเมื่อปีที่แล้ว
by @Slimyth

Pee WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 58 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

WIN

by @overconda

WC Graffiti WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 27 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

wc-graffiti-win

WIN