Posts Tagged ‘illustration’

สื่อการเรียนรู้ ให้คุณหนูเข้าใจง่าย
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 108 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15a
โอปป้าเต่านานสไตล์ – สนับสนุนโดย PSY

15b
นวลนาง อ.อ่างน้ำ – สนับสนุนโดยเฮียชูวิทย์

WIN

by chayanin thammaprasert

เรียนฟิสิกส์แล้วเศร้าเนอะ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 126 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

FAIL

by ไตรศักดิ์

ตำนานของนักล่าหมีผู้โชคร้าย
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 168 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ไปเจอใน Wikipedia ในหัวข้อ “Bear
เลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆ ก็เจอ..

12

WTF

by Alitalia