Posts Tagged ‘noodle’

ครบทุกมุก รถบรรทุกไม่ต้อง
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 63 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

09

WIN

by บลูwit (ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ถนนเส้นท่าน้ำสาธุฯ)

ป้องกันการปนเปื้อนด้วยภูมิปัญญา
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 109 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

WIN

by วิทวัส พุ่มอิ่ม

ผ่าง… ผ่าง….
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 231 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

INCEPTION

by Wiranyupha Wassanarungruangchai (earng)

เปิดโต๊ะมันเสียว ขายเตี๋ยวดีกว่า
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 60 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

23

FAIL

by Konissara (ถ่ายที่ร้านอาหารย่านลาดพร้าว)

บอกว่าไม่ใส่ก็ไม่ใส่สิ ไม่ๆๆๆๆ อ๊าก
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 213 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

23

WIN

by mayday (แถวเยาวราชครับ)

เชฟกระทะด่วน
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 83 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

06

WIN

by guroo (ร้านก๋วยเตี้ยวปากอ้า สาขา 2 พระรามห้า)

ต..ตกลงตูจะได้กินวันไหน
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 139 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

แล้วไอ้ลิโพนี่มันอะร้าย!

by ต้น ณ จ๊ะ (ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าเก่าแก่ที่อุดรฯ)

ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้มันชักจะปรุงยากขึ้นทุกวัน
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 86 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

โวะ

by Horizon (ร้านก๋วยเตี๋ยว มันเขียนไว้ แล้วตูจะปรุงยังไง)

คือกลัวจะชะล่าใจ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 126 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

WIN

by BOOKZERO (ร้านก๋วยเตี๋ยวในศรีราชา)

ใหญ่ ย้ำ ชิ้น เหวอ!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 101 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

09

FAIL

by LiPiD

หน้า 212345