Posts Tagged ‘poem’

สัจธรรมแห่งความลัก
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 137 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

09

WIN

by year275

เจ้านั่นแหละตายแล้ว
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 89 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

FAOL

by guru

หากชาติหน้ามีจริง
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 90 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15

WIN

by MooPin (ณ ห้องน้ำในร้านกาแฟ)

ฉิ่งเอ๋ยฉิ่งฉับ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 140 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ching

WIN

by Circus (อยู่หน้าห้องเรียน อ่านแล้วทั้งเพลียทั้งขำ)

โอเค! กินซาละเปากันวุ้ย
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 74 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

06

06a

สะกดจิตเหลือเกิน

by Tongta

ใครๆ ก็แมนได้ไม่ยาก
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 74 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15

MAN

by อาชิคุง

คำขวัญไปเถอะ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 93 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

12

FAIL

by เด็กหญิง ดอกไม้ (จากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์)

เชิญโทรมา ด่าได้ ไม่ต้องเกรง
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 102 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

09

WIN

by Po Po

ทำบุญมาน้อยจึงด้อยวาสนา
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 139 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15

โถ

by กว่างชล

เมื่อรักจืดจาง
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 67 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

06

WIN

by KittiRin (เจอมาที่ร้านปะยางครับ เจ้าของรถก็คุณปู่เสื้อขาวนั่นแหละครับ)