Posts Tagged ‘boat’

เราพร้อมจะลุยกันมานานแล้ว
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 114 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

12

FAIL

by Thebeebert (ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งระหว่างพิษณุโลก-ขอนแก่น)

คนขับชื่อพี่เคน~
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 90 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

WIN

by lualaba (ถ่ายจากเกาะล้าน)

การแข่งขันในครั้งนี้ มีชีวิตเป็นเดิมพันนน
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 97 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

12

FAIL

by CandY

รีบเมื่อไหร่ก็พุ่งลงรู
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 82 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

FAIL

by tik2 (เจอบนเรือขากลับจากสมุย)

น้ำมาปีนี้ไม่กลัวแล้ว
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 77 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

09

WIN

by นู๋จุ๊บแจง

เป็นซานต้ามันเหนื่อย เป็นงานที่มันเหนื่อย
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 96 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

ต่อจากเฟลก่อนหน้านู้น จนถึงตอนนี้ซานต้าก็ยังไม่ได้กลับบ้าน

12b

WIN

by เจ้าพ่อไอทีรถสามล้อเครื่อง

.

12a

WIN

by Choiji

.

12

WIN

by Jew-Heng

.

12d

WIN

by Tayakorn Mix

.

.

12c

FAIL

by BewTyHero

ไอ้หนุ่มตังเก
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 88 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15

WIN

by ZaxKyOliverAllStar (เจอตอนข้ามเรือไปเกาะเสม็ด)

ห้ามกลิ้ง ห้ามกระแทก ห้ามก่อประกายไฟ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 123 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

FAIL

by เอสซึคุง (พี่เค้ามั่นใจ)

ปล่อยท่วมมาเลย เราพร้อมแล้ว
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 131 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15
by @ORD_ORD

.

15
by @piyaya_

WIN

น้ำท่วมมิอาจกั้นความสร้างสรรค์ของชาวไทย
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 141 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

09
by natUre (แว้นด้วยอุปกรณ์ DIY มากๆ)

.

09a
by natUre (ไปเจอมาในซอยที่บ้านครับ)

.

09b
by @kanokc

.

09c
by @kmusigul (เป็ดเฟลหรือเปล่า อู้งานมาเล่นน้ำแถวจรัญ)

WIN

หน้า 112