Posts Tagged ‘book’

เรื่องเล่าหลังวันหวยออก
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 97 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

32158

FAIL

by arrt (เจอมาที่ร้านขายหนังสือมือสองครับ)

เมื่อไรเขามา…ฉันจะไป..
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 134 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

01122013_6

FAIL

by chayanin thammaprasert (สายใต้ใหม่….ยังมีอีกหลายคู่…)

PowerPoint by IOS 6.0.2
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 96 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

01122013_5

FAIL

by Gat>< (เขาไม่ได้หายไปไหน)

ข้าน้อยถูกปรักปรำ!!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 121 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

19122012
by NontEn

FAIL

by X8 (สถานที่ : ร้านหนังสือแถวๆกรุงเทพกรีฑา)

กลิ่นอะไรตุๆ น่ะโชเฟอร์
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 118 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15

FAIL

by tommy poko

สบายจนแทบล้มตัวนอน
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 92 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

FAIL

by Mars VI (7-11 แห่งหนึ่ง)

เมื่อแม่น้ำมาบรรจบ กบเลยแข็ง
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 284 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

EPIC FAIL

by Teankcyt (เจอมาจากหนังสือภูมิศาสตร์)

นายสองคนทำอะไรกันน่ะ
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 134 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

21

FAIL

by นักวิชามาร (หนังสือวิทยาศาตร์ประยุกต์)

จะยืมหนังสืออาจารย์ อ่านนี่ก่อน
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 75 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

18

WIN

by Kate Onali (โต๊ะของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจค่ะ)

เอ่อ.. (ทีแรกจะตั้งชื่อเฟลล้อการเมืองแต่ไม่กล้า)
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 81 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

16

FAIL

by plaipuru (หาข้อมูลเรื่องลัทธิเต๋า ที่ห้องสมุดปรีดี มธ.)