Posts Tagged ‘google’

Google WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 106 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

WIN

ไม่เชื่อลองกดไปดูเอาเองครับ

อวตาร WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 52 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

อวตาร WIN

เห็นแล้วอยากอวตารจริงๆ

มีใครสนใจซื้อบ้าง
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 43 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

FAIL

by lxxdbxxl

ซื้อเลนส์แถม Google
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 37 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

FAIL

จากเว็บถ่ายภาพแห่งหนึ่ง

Google WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 63 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

google

WIN

แต่ Microsoft ช้ำใจ
by @jirayu

iGoogle FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 54 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

20.09 น.

22.05 น.

FAIL

หิมะตกเลยหรือ!!

ใครจะซื้อบ้าง?!?
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 57 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

27-11-2552-20-56-55

FAIL

Yahoo! WIN
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 48 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

คู่แข่งกันแต้ๆ

WIN

Google Ads FAIL
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 30 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

FAIL

Google Translate FAIL, again!!
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 52 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

FAIL