Posts Tagged ‘usa’

เลือกตั้งสหรัฐฯ มีผลต่อเศรษฐกิจไทยจริงๆ ด้วย
กากเกือบกากพอไหวโอเคนะเงิบเลย (โหวต 105 ครั้ง)
Loading ... Loading ...

15

WIN

by เบิ้ล (ถ่ายเองครับ จากตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง)